อุปทูตฯ กล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายออนไลน์เนื่องใน “วันสตรีสากล” วันที่ 8 มีนาคม 2566

อุปทูตฯ กล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายออนไลน์เนื่องใน “วันสตรีสากล” วันที่ 8 มีนาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 318 view
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด กล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายออนไลน์เนื่องใน “วันสตรีสากล” วันที่ 8 มีนาคม 2566 ซึ่งจัดโดย กลุ่มสตรีไทยสากลภาคพื้นยุโรป (ITWE) และสมาคมเพื่อนไทยสามัคคี (บาร์เซโลนา) โดยมีคุณโสภาพร ควร์ซ ประธานสมาคมธาราและเจ้าของเพจ “เรื่องเล่าจากหย่งศรี” เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ 1) คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ 2) คุณปาริชาติ รักตะบุตร อดีตนักการทูต ภริยาเอกอัครราชทูตไทย และเจ้าของเพจ New Journey of Life พร้อมกันนี้ ในช่วงท้ายของรายการ คุณดวงฤทัย เร็วการ ประธานสมาคมเพื่อนไทยสามัคคี ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมสตรีไทยสากลภาคพื้นยุโรป ครั้งที่ 7 ที่นครบาร์เซโลนา ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด มีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณบางส่วนด้วย

ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ เพจ Facebook Thai Friends Samakkhi Association สมาคมเพื่อนไทยสามัคคี https://fb.watch/j8cXXaZjMD/ และ เรื่องเล่าจากหย่งศรี https://fb.watch/j8c-byQHJ9/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ