หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง

14 ก.ย. 2562

- การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

- การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านการกงสุล (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

เอกสารประกอบ

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่_(14_Feb_2020)
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมฝ่ายกงสุล_2564