อุปทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน (Working Lunch) แก่ผู้แทนของสำนักงาน Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)

อุปทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน (Working Lunch) แก่ผู้แทนของสำนักงาน Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 23 view

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน (Working Lunch) แก่นาย Adrian Gutierrez, ผู้แทนของสำนักงาน Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI) ของสเปน ประจำประเทศจีนและภูมิภาคอาเซียน และนาย Ricardo Rubianes ตำแหน่ง Programme Manager ของสำนักงาน CDTI กรุงมาดริด ณ ร้านอาหาร Royal Thai เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และร่วมกันติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินความร่วมมือระหว่าง CDTI กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของไทยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งในภาพรวมมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจของทั้งสองฝ่าย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ