อุปทูตฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

อุปทูตฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มี.ค. 2566

| 22 view

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับพลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนสเปนเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาวาเอก ชลภู ชูศรี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ