การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 ตามเวลาในประเทศไทย)

การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 ตามเวลาในประเทศไทย)

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2566

| 2,022 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงมาดริด ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และปัจจุบันมีถิ่นพำนักในประเทศสเปนและอันดอร์รา ทำการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. ลงทะเบียนด้วยตนเองทาง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยต้องมีการบันทึกเลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ในการลงทะเบียนด้วย

หรือ

2. ยื่นคำขอลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โดยสามารถส่งคำร้องได้ 2 ช่องทาง ทั้งการลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสาประกอบมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ 

โปรดเลือกสถานที่ใช้สิทธิที่ประเทศสเปนหรืออันดอร์ราและเลือกวิธีการลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) แบบคูหา ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด หรือ

(2) ทางไปรษณีย์ หรือ

(3) Mobile Unit (ที่เมือง Los Alcázares แคว้น Murcia)

 

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร_page-0001

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร_page-0002

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร_page-0003

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร.pdf