ประกาศ วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2566

| 1,240 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

๑.  ออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (Calle de Joaquín Costa, 29, 28002 Madrid) วันที่ ๒๖ - ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๒.  ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ที่อยู่ Embajada Real de Tailandia, Calle de Joaquín Costa, 29, 28002 Madrid) ภายในวันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

๓.  ออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ที่เมือง Los Alcázares แคว้น Murcia ในวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.วัน_เวลา_ที่เลือกตั้ง_และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร_page-0001

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

วัน_เวลา_ที่เลือกตั้ง_และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร.pdf