เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เยือนเกาะมายอร์กา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เยือนเกาะมายอร์กา

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 มี.ค. 2567

| 252 view
เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยนาวาเอก ชลภู ชูศรี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือนเกาะมายอร์กา หมู่เกาะบาเลอาเรส เพื่อสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยในสาขาต่างๆ โดยการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะ เข้าพบหารือกับนาย Jaime Martínez Llabrés นายกเทศมนตรีเมือง Palma de Mallorca ของหมู่เกาะบาเลอาเรส เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือกันในสาขาที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการค้า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอาหารไทย ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวสเปนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเกาะมายอร์กาและใน
 
โอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Hotel Palladium โดยมีการให้บริการต่าง ๆ ประกอบด้วย การทำหนังสือเดินทาง การรับรองนิติกรณ์เอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยที่พำนักในสเปน รวมทั้ง คณะของเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการร้านอาหารไทย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงประเด็นที่ประสงค์จะได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ