เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสเปน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสเปน

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 มี.ค. 2567

| 282 view

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสเปน ประกอบด้วย นาย Carlos Moreno Blanco อธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก / นาย Xavier Martí Martí อธิบดีกรมการกงสุล / นาย Javier Salido Ortiz อดีตอธิบดีกรมอเมริกาเหนือฯ และนาย Gerardo Fueyo Bros รองอธิบดีกรมอเมริกาเหนือฯ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และหารือข้อราชการในประเด็นที่เกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือไทย-สเปนในมิติต่าง ๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ