สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับคณะสมาคมแห่งวิทยาลัยกองทัพบก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับคณะสมาคมแห่งวิทยาลัยกองทัพบก

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2567

| 274 view

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด มอบหมายให้นายวรวุธ เชวงเกียรติ ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนนำคณะสมาคมแห่งวิทยาลัยกองทัพบก นำโดยพลตรีทรงยศ ทองก้อน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนา smart city ณ เทศบาลเมืองบาร์เซโลนา โดยมีนาย Jordi Cirera ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เทศบาลเมืองบาร์เซโลนา ให้การต้อนรับ

ต่อมาในวันที่ 18 มีนาคม 2567 คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการต่างประเทศของสเปน รวมถึงความสัมพันธ์ไทย-สเปน ในมิติต่าง ๆ โดยมีนาวาเอก ชลภู ชูศรี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ