อธิบดีกรมยุโรปร่วมการประชุม Political Consultations ไทย-สเปน ครั้งที่ ๖ ที่สเปน

อธิบดีกรมยุโรปร่วมการประชุม Political Consultations ไทย-สเปน ครั้งที่ ๖ ที่สเปน

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มิ.ย. 2567

| 182 view

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ อธิบดีกรมยุโรป เป็นประธานร่วมกับนาย Carlos Moreno Blanco อธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรปและความร่วมมือสเปน ในการประชุม Political Consultations ไทย-สเปน ครั้งที่ ๖ ณ กระทรวงการต่างประเทศสเปน โดยนายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งสองฝ่ายมุ่งกระชับความร่วมมือด้านการเมือง กลาโหมและความมั่นคง การค้าและการลงทุน การเกษตร คมนาคม นวัตกรรม สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม เห็นพ้องที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านพลังงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งทบทวนความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
 
ฝ่ายไทยได้เชิญชวนสเปนมาลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์และการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ระหว่างกระทรวงคมนาคมไทยกับกระทรวงคมนาคมและการเคลื่อนย้ายอย่างยั่งยืนสเปนต่อไป
 
ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงในปี ๒๕๖๘ ซึ่งว่างเว้นมานาน ในโอกาสครบรอบ ๑๕๕ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สเปน โดยนาย Diego Martinez Belio ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศและกิจการระดับโลก ได้แจ้งความพร้อมที่จะเยือนไทยในปีหน้า

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ