สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมดำเนินโครงการการจัดกิจกรรม Spain-Thailand Forum ครั้งที่ 2

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมดำเนินโครงการการจัดกิจกรรม Spain-Thailand Forum ครั้งที่ 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มิ.ย. 2567

| 199 view

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมดำเนินโครงการการจัดกิจกรรม Spain-Thailand Forum ครั้งที่ 2 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ) และสถาบัน Casa Asia (หน่วยงานภายใต้กระทรวงการต่างประเทศสเปน) ร่วมจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมภายใน Jardines de Cecilio Rodríguez กรุงมาดริด โดยมีการเสวนาร่วมกันใน 3 หัวข้อ ได้แก่

(1) Geopolitics: Maritime Security and Cooperation (วิทยากรฝ่ายไทย ได้แก่ นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ และ รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
(2) Innovation in the field of Renewable Energies (วิทยากรฝ่ายไทย ได้แก่ นายธวัชชัย สำราญวานิช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายวรเทพ (มาร์ตี้) สินธวณรงค์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจระหว่างประเทศ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์)
(3) Promotion of Country’s Branding: best practices from Spain and Thailand (วิทยากรฝ่ายไทย ได้แก่ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และนายวสันต์ หอมแสงประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด)
 
ซึ่งทั้ง 3 หัวข้อเป็นสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพที่ไทยและสเปนจะสามารถมีความร่วมมือกันหรือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันได้
 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เข้าร่วมคณะผู้แทนไทย ในการประชุม Political Consultations ไทย-สเปน ครั้งที่ 6 ซึ่งมีนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ อธิบดีกรมยุโรป เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และนาย Carlos Moreno อธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชีย และแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสเปน เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสเปน โดยเป็นการประชุมที่จัดขึ้นต่อเนื่องกับกิจกรรม Spain-Thailand Forum ครั้งที่ 2
 
ในโอกาสการเดินทางมาเยือนกรุงมาดริดครั้งนี้ คณะผู้แทนจากประเทศไทยยังได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและพบปะหน่วยงานสเปน ได้แก่ (1) โรงเรียนการทูตแห่งสเปน (Diplomatic School of Spain) (2) ศูนย์ควบคุมพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Control Centre) ของบริษัท ACCIONA (3) สถาบัน Elcano Royal Institute และ (4) ผู้จัดงาน Asian Moving Images Festival Madrid เพื่อหารือถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับสเปนในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ