สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับที่ปรึกษาทางกฎหมายและด้านการต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับที่ปรึกษาทางกฎหมายและด้านการต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มิ.ย. 2567

| 189 view

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โดยนายวรวุธ เชวงเกียรติ ที่ปรึกษา พร้อมด้วย น.อ.ชลภู ชูศรี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษาทางกฎหมายและด้านการต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระดับสูง (ปกส.) รุ่นที่ ๑ ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาศึกษาดูงานที่กรุงมาดริด

ในโอกาสนีั ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สเปน และเทคโนโลยี 5G ในสเปน ให้แก่คณะฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ