บริการกงสุลสัญจร เมือง Fuengirola จังหวัดมาลากา

บริการกงสุลสัญจร เมือง Fuengirola จังหวัดมาลากา

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 158 view

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปเยือนเมือง Fuengirola จังหวัดมาลากา เพื่อให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยในพื้นที่ ได้แก่ การทำหนังสือเดินทางและงานนิติกรณ์ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้พบปะกับผู้แทนชมรมคนไทยในแคว้นอันดาลูเซียที่ร้านอาหาร “ศาลาไทย” ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ