เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาร์เซโลนา อย่างเป็นทางการ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาร์เซโลนา อย่างเป็นทางการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2567

| 217 view
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการ (ตั้งอยู่ที่ C/ Almogavers, 174, 08018, Barcelona) พร้อมร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อแนะนำตัวนายมานูเอล มาตาชานา อารัมบูรู (Mr. Manuel Matachana Aramburu) กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาร์เซโลนา โดยมีแขกรับเชิญประกอบด้วย คณะกงสุลต่างประเทศประจำเมืองบาร์เซโลนา ผู้แทนเทศบาลเมืองบาร์เซโลนา ผู้แทนสถาบัน Casa Asia และตัวแทนชุมชนไทยในเมืองบาร์เซโลนาเข้าร่วมงานฯ
 
นายมานูเอล มาตาชานา อารัมบูรู ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลไทยให้ตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองบาร์เซโลนา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 โดยดำรงตำแหน่งต่อจากนายไฆเม ซาเบเต แอร์เซ่ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ คนก่อนหน้า ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2525-2553
 
อนึ่ง การเปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาร์เซโลนา จะมีส่วนสำคัญต่อการยกระดับการให้บริการและคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของประเทศไทยและชุมชนไทยในนครบาร์เซโลนาและแคว้นคาตาโลเนีย (เขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ) ซึ่งมีอยู่กว่า 500 คน และยังเป็นพื้นที่ที่มีคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี รวมไปถึง การช่วยสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านการส่งเสริมและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับแคว้นคาตาโลเนียในมิติต่างๆ ให้เพิ่มพูนมากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวัฒนธรรม อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ