สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมให้การสนับสนุนภารกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการเข้าร่วมงาน FITUR 2024 กรุงมาดริด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมให้การสนับสนุนภารกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการเข้าร่วมงาน FITUR 2024 กรุงมาดริด

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2567

| 190 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมให้การสนับสนุนภารกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการเข้าร่วมงานนิทรรศการการท่องเที่ยวนานาชาติ FITUR 2024 กรุงมาดริด โดยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูต ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดคูหาประเทศไทย ภายในงาน FITUR 2024 ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารของ ททท. จากนั้น ในวันที่ 25 มกราคม 2567 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เข้าเยี่ยมชมคูหาประเทศไทย ภายใน Hall 6 ศูนย์การประชุม IFEMA กรุงมาดริด จากนั้นเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อสร้างเครือข่าย (Networking Lunch) ร่วมกับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวไทย-สเปนและภูมิภาคลาตินอเมริกา จัดโดย ททท. และต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ยัง ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนของไทยที่เข้าร่วมงาน FITUR 2024 โดยได้มีการหารือร่วมกันถึงแนวทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และททท.จะประสานการทำงานร่วมกันในรูปแบบของทีมไทยแลนด์ เพื่อผลักดันให้นักท่องเที่ยวสเปนเดินทางไปประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ