กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

thai_embassy_small

Royal Thai Embassy in Madrid (09.00-17.00 hrs.)

Calle Joaquin Costa, 29, 28002 Madrid

Tel. (34) 91 563 2903 Fax. (34) 91 562 4182

Facebook: https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyMadrid

E-mail: contacto@thaiembmadrid.es 

 

Visa and Consular section (09.30 - 13.30 hrs.)

Tel. (34) 91 563 2903, 91 411 5113 ext. 104/ 128/ 161

E-mail: consuladotailandia@gmail.com

 

Office of the Defence Attache (09.00-17.00 hrs.)

Calle Joaquin Costa, 29, 28002 Madrid

Tel. (34) 91 411 4285 

Fax. (34) 91 564 4513 

E-mail: navymadrid@hotmail.com 

 

Office of Commercial Affairs (09.00-17.00 hrs.)

Calle del Segre, 29-2a, 28002 Madrid

Tel. (34) 91 563 0190, 91 563 0196 

Fax (34) 91 563 8090 

E-mail: info@thaitradespain.com

MAP

Fmu0PG