วันที่นำเข้าข้อมูล 25 Oct 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 Jul 2022

IMG_6258

H.E. Mrs. Phantipha Iamsudha Ekarohit

Ambassador of Thailand to Spain

Assumption of duty date: 25 February 2021