4,512 view

การเดินทางจากสนามบินบาราฆัส กรุงมาดริด เข้าเมือง มีหลายวิธี อาทิ

 

1. รถไฟใต้ดินสถานีรถไฟใต้ดิน (metro) อยู่ชั้น 1 หรือ ชั้นใต้ดิน (-1) ของทุกอาคาร Terminal เปิดบริการตั้งแต่ 06.00-01.30 น. ทุกวัน โดยผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วจากตู้ขายตั๋วอัตโนมัติบริเวณหน้าสถานี (มีหน้าจอแสดงวิธีซื้อตั๋วเป็นภาษาอังกฤษ) ใช้บัตรเครดิต หรือเงินสดซื้อก็ได้ และสามารถอ่านรายละเอียดราคาตั๋วรถไฟใต้ดินได้ที่ https://www.metromadrid.es/en/travel-in-the-metro/fares-and-tickets/airport

รถไฟใต้ดิน (metro) จากสนามบินบาราฆัส มีอยู่ 1 สาย ได้แก่ สาย 8 สีชมพู ชื่อ Aeropuerto T4 (Airport T4) - Nuevos Ministerios ซึ่งจะสุดสายที่สถานี Nuevos Ministerios ถ้าผู้โดยสารต้องการเดินทางเข้าใจกลางกรุงมาดริด ให้ต่อรถไฟใต้ดินสาย 6 สีเทา ชื่อ Circular ไปยังสถานี Cuarto Caminos และจากนั้นต่อรถไฟสาย 4 สีแดง ชื่อ Las Rosas-Cuatro Caminos ไปลงที่สถานี Sol ก็จะเข้าสู่ใจกลางกรุงมาดริด ซึ่งเป็นย่านที่มีร้านค้า ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ (ระยะเวลาการเดินทางรวมประมาณ 45 นาที)

ในการเดินทางมาสถานเอกอัครราชทูต (C/ Joaquín Costa, 29, 28002 Madrid) ให้นั่งรถไฟใต้ดิน metro สาย 6 สีเทา จากสถานี Nuevos Ministerios ไปยังสถานี República Argentina และเมื่อเดินทางไปถึงสถานีดังกล่าว ให้ข้ามถนน Doctor Arce และเดินไปยังหน้าป้ายรถเมล์สาย C1 ก็จะพบประตูทางเข้าสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือเดินจากสถานี Nuevos Ministerios มาตามถนน Joaquín Costa ระยะทางประมาณ 500 เมตร

อนึ่ง สามารถค้นหาเส้นทางการเดินทางรถไฟใต้ดินได้ที่ https://www.metromadrid.es/en

 

2. รถแท็กซี่ สนามบินบาราฆัส มีคิวจอดแท็กซี่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก ของทุกอาคาร Terminal (ยกเว้น Terminal 3 มีเฉพาะขาเข้า) หากเป็นการเดินทางจากสนามบินเข้าใจกลางเมืองราคาจะกำหนดตายตัว (fixed rate) อยู่ที่ 30 ยูโร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 นาที

 

3. รถไฟระยะสั้น Tren de cercanías มีบริการที่อาคาร Terminal 4 ซึ่งสามารถใช้เดินทางเข้าใจกลางกรุงมาดริดได้เช่นกัน โดยลงที่สถานี Nuevos Ministerios ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 30 นาที - 1 ชม.

 

4. รถประจำทางสาย Línea Exprés Aeropuertoมีป้ายที่บริเวณผู้โดยสารขาเข้าของ Terminal 1-2 และ 4 โดยชำระค่าตั๋วบนรถ ในเวลากลางวันรถจะส่งสุดสายที่สถานีรถไฟ Atocha ส่วนในเวลาค่ำจะส่งสุดสายที่บริเวณ Plaza de Cibeles (ข้าง Palacio de Comunicaciones) ระยะเวลาการเดินทาง 40 นาที – 1 ชม.

 

 

การเดินทางระหว่างอาคารผู้โดยสาร Terminal

 

อาคาร Terminal 1-3 ของท่าอากาศยานบาราฆัสอยู่ติดกันและมีทางเดินภายในอาคารเชื่อมโยงระหว่างกัน แต่อาคาร Terminal 4 และ 4S อยู่แยกออกไป จำเป็นต้องเดินทางด้วยรถระหว่าง Terminal 4 และกลุ่ม Terminal 1-3 อาคาร Terminal 4 และ 4S อยู่ห่างออกไปประมาณ 8-10 กม. จากอาคาร Terminal 1-3 

สนามบินมีรถบัสให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน ในการเดินทางระหว่าง Terminal สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่มี boarding pass และต้องการเดินทางจาก Terminal 1 (T1) ไปยัง Terminal 4 (T4) ให้เดินไปยังป้ายจอดที่ด้านนอกอาคารฝั่งผู้โดยสารขาออกของ Terminal 1 หรือ 2 โดยรถบัสจะไปส่งที่ฝั่งผู้โดยสารขาออกของ Terminal 4 สำหรับการเดินทางจาก Terminal 4 (T4) ไปยัง Terminal 1-3 (T1, T2, T3) ให้เดินไปยังป้ายจอดที่ด้านนอกอาคารฝั่งผู้โดยสารข้าเข้าของ Terminal 4 ซึ่งรถบัสจะไปส่งที่ฝั่งผู้โดยสารขาเข้าของ Terminal 2 และ3 และฝั่งผู้โดยสารขาออก Terminal 1

หากเป็นผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่อง (transit) โดยได้เช็คกระเป๋าสัมภาระไปยังจุดหมายปลายทางแล้ว และมีบัตร boarding pass ของเที่ยวบินถัดไปแล้ว ให้เดินทางไปยัง Terminal ที่จะใช้เดินทางออกจากสเปนโดยตรง อาทิ หากอยู่อาคาร T4 ก็ให้โดยสารรถไฟใต้ดินที่เชื่อมต่อเฉพาะอาคาร T4 และ T4S ไปยัง T4S  หรืือนั่งรถบัสที่วิ่งในพื้นที่ภายในระหว่าง Terminal จาก T1 ไปยัง T4 (สายการบินมักจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลช่วงไปขึ้นรถบัส) โดยนำบัตร boarding pass สำหรับเที่ยวบินที่จะโดยสารไปแสดงที่บริเวณประตูทางออกก่อนขึ้นเครื่องบิน

หากเป็นผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องโดยได้เช็คกระเป๋าสัมภาระไปยังจุดหมายปลายทางแล้ว แต่ยังไม่มีบัตร boarding pass ของเที่ยวบินถัดไป ผู้โดยสารจะต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์ของสายการบินที่จะใช้โดยสารออกจากสเปนในอาคารผู้โดยสารขาออกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ออก boarding pass ให้ ก่อนที่จะสามารถไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องได้  

 

การขอรับคืนภาษี VAT ในฐานะนักท่องเที่ยว ผู้โดยสารสามารถขอรับภาษี VAT คืนในฐานะนักท่องเที่ยวได้ หากไม่มีถิ่นพำนักใน EU และกำลังจะเดินทางออกจาก EU รวมทั้ง ได้รับใบเสร็จการซื้อสินค้าเป็นประเภท VAT Refund โดยขอแนะนำให้ผู้โดยสารเดินทางไปถึงสนามบินล่วงหน้าประมาณ 1 ชม. (นอกเหนือจากเวลาที่ต้องใช้ในการ check in) และหากเป็นสิ่งของมีมูลค่าสูง ให้นำสิ่งของที่ได้ซื้อถือเป็น hand carry luggage ไปด้วย ไม่ใช่เป็น check in luggage เนื่องจากศุลกากรสเปนมีสิทธิจะขอตรวจสอบดูระหว่างกระบวนการคืนภาษี โดยมีจุดประทับตราใบเสร็จที่ T1, T4 และ T4s และมีจุดรับเงินคืนที่ T1, T3, T4 และ T4S สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aena.es/en/adolfo-suarez-madrid-barajas/airport-services/categories-and-terminals/vat-refund.html

 

***********************************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด