ประกาศเตือน

ด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของไทย ซึ่งคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศยุโรป รวมถึงสเปน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสเปนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
เป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่มีคนพลุกพล่าน โดยควรพกเงินสดติดตัวเฉพาะเท่าที่จำเป็นและควรแยกเก็บ
หนังสือเดินทางและทรัพย์สินมีค่าไว้จากกระเป๋าถือเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจรกรรมจากมิจฉาชีพ ทั้งนี้ในกรณีที่ประสบ
ปัญหาหรือมีเหตุเร่งด่วน/ฉุกเฉิน สามารถติดต่อสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลข +34 693 51 72 01

 (ไฟล์แนบ)