เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรที่เกาะเตเนริเฟ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรที่เกาะเตเนริเฟ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 111 view
เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2567 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรที่เกาะเตเนริเฟ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางและให้คำปรึกษาด้านการรับรองเอกสาร
 
ในโอกาสเดินทางไปราชการดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าพบหารือกับนาย Arturo Escuder ประธานด้านนโยบายต่างประเทศ หอการค้าเกาะเตเนริเฟ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องร่วมกันเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเกาะเตเนริเฟในสาขาที่มีศักยภาพ อาทิ การค้าและการลงทุน พลังงานทดแทน และดาราศาสตร์อีกด้วย
 
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบปะและตรวจเยี่ยมสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซานตากรุซเดเตเนริเฟ และกิจการธุรกิจของนาย Christoph Kiessling กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซานตากรุซเดเตเนริเฟ ได้แก่สวนน้ำ Siam Park และ สวนสัตว์ Loro Parque รวมถึงถือโอกาสเยี่ยมเยียนชาวไทยที่ทำงานและประกอบธุรกิจที่เกาะเตเนริเฟด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ