สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2565

| 77 view

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีหัวหน้าสำนักงานและผู้แทนส่วนราชการทีมประเทศไทยทั้งที่ตั้งอยู่ในสเปนและประเทศอื่นในยุโรปจำนวน 8 หน่วยงานเข้าร่วม


ในโอกาสนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการของทีมประเทศไทยในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา และหารือวางแนวทางการบูรณาการภารกิจร่วมกัน เพื่อผลักดันความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-สเปน ในปีงบประมาณ 2566 ใหัมีพลวัตเพิ่มมากขึ้นด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ