สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดจัดการประชุมทีมประเทศไทย ณ นครบาร์เซโลนา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดจัดการประชุมทีมประเทศไทย ณ นครบาร์เซโลนา

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ค. 2565

| 47 view
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่โรงแรม NH Collection Gran Hotel Calderón นครบาร์เซโลนา ในรูปแบบ Hybrid โดยมีนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน และมีหัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการทั้งที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในและนอกประเทศสเปน เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและทางออนไลน์ (hybrid) จำนวน 8 หน่วยงาน
 
ในโอกาสนี้ที่ประชุมฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของทีมประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 และแผนการทำงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่จะร่วมกันผลักดันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-สเปน ในระยะต่อไป โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน และด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ