สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย แก่ข้าราชการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย แก่ข้าราชการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2567

| 256 view

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรามหาวชิรมงกุฎ และนายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูต ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก โดยมีข้าราชสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ