กระทรวงการต่างประเทศสเปน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political Consultation ไทย-สเปน ครั้งที่ 4

กระทรวงการต่างประเทศสเปน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political Consultation ไทย-สเปน ครั้งที่ 4

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มิ.ย. 2565

| 63 view

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศสเปน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political Consultation ไทย-สเปน ครั้งที่ 4 โดยมีนาย Javier Salido Ortiz อธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสเปน และนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานร่วมของการประชุมฯ  โดยมีผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

     คณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับผลการดำเนินความร่วมมือไทย-สเปน ในมิติต่างๆ ในรอบ 3 ที่ผ่านมา นับตั้งแต่การประชุมฯ ครั้งที่ 3 รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนพิจารณาแนวทางที่จะส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีพลวัตเพิ่มพูนขึ้นในอนาคต ทั้งในมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

     ในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะผู้แทนฝ่ายไทยยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบัน Casa Asia สำนักงานกรุงมาดริด โดยมีนาย Javier Parondo ผู้อำนวยการสถาบัน Casa Asia และนาย Emilio de Miguel Calabia เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษของสเปนสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก/ผู้อำนวยการสถาบัน Casa Asia สำนักงานกรุงมาดริด ให้การต้อนรับ  

     จากนั้นในช่วงเย็นของวันเดียวกัน นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนไทยและสเปนที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ อาทิ นาย Felipe de la Morena Casado เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย / นาย Gerardo Fueyo รองอธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก / ผู้บริหารสถาบัน Casa Asia / หัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ

     อนึ่ง การประชุม Political Consultation ไทย-สเปน เป็นเวทีการประชุมหารือระดับรัฐบาล ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและสเปน เพื่อเป็นกลไกสำหรับการผลักดันความร่วมมือ การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ การประชุมฯ ครั้งที่ 5 มีกำหนดจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ