เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Doing Business in Southeast Asia: Outlook and Opportunities”

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Doing Business in Southeast Asia: Outlook and Opportunities”

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

| 87 view
     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต/ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Committee in Madrid - ACM) ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Doing Business in Southeast Asia: Outlook and Opportunities” ในงานสัมมนาทางธุรกิจซึ่งจัดโดย คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด ร่วมกับสภาธุรกิจสเปน-อาเซียน และหอการค้าเมืองบายาโดลิด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โอกาสด้านการค้าการลงทุนของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนของเมืองบายาโดลิดได้รับทราบ
 
     โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมด้านเศรษฐกิจของไทย พร้อมกับย้ำถึงจุดแข็งทางด้านยุทธศาสตร์ที่ตั้งของไทยที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงชี้แจงนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย และความคืบหน้าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้าและการลงทุนของสเปนในไทยและในภูมิภาคอาเซียน
 
     นอกจากนี้ คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริดยังได้เข้าพบหารือกับนาย Victor A. Caramanzana Rey ประธานสภาหอการค้าเมืองบายาโดลิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและโอกาสในการประกอบธุรกิจในอาเซียนด้วย
 
     ภายหลังเสร็จสิ้นงานสัมมนา ประธานหอการค้าเมืองบายาโดลิด ได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด โดยมีผู้บริหารภาครัฐท้องถิ่น อาทิ นาย Conrado Iscar ประธานสภาจังหวัดเมืองบายาโดลิด และนาย Augusto Cobos ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) - Junta de Castilla y Leon เข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ