บริการทำหนังสือเดินทางนอกสถานที่ ณ เกาะเตเนริเฟ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564

บริการทำหนังสือเดินทางนอกสถานที่ ณ เกาะเตเนริเฟ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564

14 ก.ย. 2564

84 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดมีกำหนดให้บริการทำหนังสือเดินทางนอกสถานที่ ณ เกาะเตเนริเฟ ในวันที่ 30 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม Hotel Botánico Avenida Richard J. Yeoward, 1, 38400 Puerto de la Cruz

ผู้ประสงค์รับบริการทำหนังสือเดินทางโปรดดำเนินการดังนี้

1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3heM7fJ (หรือสแกน QR Code ในภาพ) หรือ แจ้งความประสงค์ผ่านสมาคมคนไทยในหมู่เกาะคานารี (ุคุณณพิชญ์ธิดาฯ อีเมล jutharat17@gmail.com) ทั้งนี้ หากแจ้งผ่านสมาคมฯ แล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ **โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 23 กันยายน 2564**

2. รอรับอีเมลแจ้งยืนยันวันและเวลานัดหมายทำหนังสือเดินทาง หากไม่ได้รับอีเมลภายในวันที่ 26 กันยายน 2564 สามารถสอบถามได้ทางอีเมล consuladotailandia@gmail.com

3. เตรียมเอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งทางอีเมลหรือโดยเจ้าหน้าที่ หากเอกสารไม่พร้อมท่านยังสามารถเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ในภายหลัง

หมายเหตุ: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการสาธารณสุข ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า และเดินทางมาเข้ารับบริการตามวัน-เวลาที่ได้นัดหมายเท่านั้น ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและสถานที่ได้ตามความเหมาะสม

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ