สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจรที่จังหวัดมาลากา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจรที่จังหวัดมาลากา

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 เม.ย. 2565

| 76 view
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำโดยนายวรวุธ เชวงเกียรติ ที่ปรึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ โรงแรม NH Marbella เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางนอกสถานที่และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์แก่ชุมชนไทยในจังหวัดมาลากา และพื้นที่ใกล้เคียง
 
นอกจากนี้ คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ที่ร้านอาหาร Top Thai และพบปะกับคนไทยบางส่วนในจังหวัดมาลากา เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของชุมชนไทย และสร้างเครือข่ายติดต่อระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนไทยในพื้นที่ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ