สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Palma de Mallorca

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Palma de Mallorca

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2565

| 54 view
เมื่อระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยนายวรวุธ เชวงเกียรติ ที่ปรึกษา นายปกรณ์ คำพรเหลือ เลขานุการเอก และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน Palma de Mallorca เพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร โดยการให้บริการทำหนังสือเดินทางนอกสถานที่และงานทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์ แก่ชุมชนไทยที่พำนักอยู่ในเกาะ Mallorca และพื้นที่ใกล้เคียง มีคนไทยมาใช้บริการทำหนังสือเดินทาง 19 ราย และรับรองเอกสาร 2 ราย
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้พบปะกับแกนนำชุมชนไทยในเมือง Palma เพื่อรับทราบข้อมูล/สภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในพิ้นที่ และได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยบางแห่ง ได้แก่ (1) ร้าน Koh Phi Phi (C/ d'Alfons el Magnànim, 39, Palma) (2) ร้าน Thai Style (C/ Menorca, 18, Palma) และ (3) ร้าน Thai Beach Street Food (Passeig Mar, 16, Palmanova) เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนไทย ทั้งโอกาสและความท้าทาย วัตุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งในการไปเยี่ยมเยียน ก็เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายติดต่อระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนไทยในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ