มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าสเปน

มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าสเปน

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ย. 2565

| 5,297 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอประชาสัมพันธ์มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าสเปน ดังนี้

 
ทางการสเปนได้เผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาหมายเลข 252 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ประกาศยกเลิกมาตรการจำกัดการเข้าเมืองของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศนอก EU หรือเขต Schengen โดยผู้เดินทางไม่ต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับโควิด-19 (เช่น ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบ หรือใบรับรองการฉีดวัคซีน) ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm