งานประเพณีลอยกระทง ณ เมือง Fuengirola จังหวัด Malaga

งานประเพณีลอยกระทง ณ เมือง Fuengirola จังหวัด Malaga

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2565

| 58 view
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด มอบหมายให้นายวรวุธ เชวงเกียรติ ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมคนไทยในแคว้นอันดาลูเซีย ณ เมือง Fuengirola จังหวัด Malaga โดยมีชุมชนไทย และครอบครัว รวมถึง ชาวสเปนและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงาน ประมาณ 250 คน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทย การประกวดกระทงสวยงาม การประกวดการแต่งกายชุดไทยสวยงาม การจับฉลากรางวัล และการลอยกระทง ในโอกาสนี้ร้านอาหารไทยในเมือง Fuengirola ได้นำอาหารไทยมาบริการแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย
งานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมแรกที่จัดโดยชมรมคนไทยในแคว้นอันดาลูเซีย มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้แก่ชาวต่างชาติ ตลอดจนเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่เติบโตในสเปนได้รู้จัก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ