เอกอัครราชทูตฯ เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำราชรัฐอันดอร์รา (ถิ่นพำนัก ณ กรุงมาดริด) ต่อผู้ครองรัฐร่วมแห่งราชรัฐ​อันดอร์รา​

เอกอัครราชทูตฯ เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำราชรัฐอันดอร์รา (ถิ่นพำนัก ณ กรุงมาดริด) ต่อผู้ครองรัฐร่วมแห่งราชรัฐ​อันดอร์รา​

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2566

| 405 view
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายโวสิต วร​ทรัพย์​ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชรัฐอันดอร์รา อีกตำแหน่งหนึ่ง นั้น
 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำราชรัฐอันดอร์รา (ถิ่นพำนัก ณ กรุงมาดริด) ต่อพระอัครสังฆราช​ Joan-Enric Vives i Sicilia แห่งเมือง La Seu d´Urgell ผู้ครองรัฐร่วมแห่งราชรัฐอันดอร์รา โดยมีนาง Imma Tor Faus รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอันดอร์รา นาย Josep M. Mauri ผู้แทนส่วนตัวผู้ครองรัฐร่วมแห่งราชรัฐอันดอร์รา และนายปกรณ์​ คำพรเหลือ เลขานุการ​เอก ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ