เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 627 view

นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูต น.อ.ชลภู ชูศรี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และ น.ส. ตริยาภรณ์ บุญศิริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรสเข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ