การสาธิตการแสดงโขนโดยวิทยาลัยนาฏศิลป

การสาธิตการแสดงโขนโดยวิทยาลัยนาฏศิลป

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.ย. 2565

| 197 view
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดให้คณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไปเยือนราชวิทยาลัยนาฏศิลป์ (Real Escuela Superior de Arte Dramático : RESAD) กรุงมาดริด เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการแสดงโขน รวมถึงประวัติความเป็นมาของการแสดงโขน การแสดงโขนตอนยกรบ การสาธิตขั้นตอนการแต่งกายนักแสดง และร่วมทำเวิร์คช็อปให้นักศึกษาสเปนมีโอกาสได้ทดลองแสดงกิริยาท่าทางตามบทบาทของตัวละครโขนแต่ละตัว โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาของ RESAD เป็นอย่างมาก
 
ทั้งนี้ คณะวิทยาลัยนาฏศิลปได้เดินทางเยือนกรุงมาดริดเพื่อร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทยในงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและอาหารไทยซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ