เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน Iberojet เส้นทางกรุงมาดริด-กรุงเทพฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน Iberojet เส้นทางกรุงมาดริด-กรุงเทพฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มิ.ย. 2567

| 252 view
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน Iberojet เที่ยวบินที่ EVE845 เส้นทางกรุงมาดริด-กรุงเทพฯ (บินตรง) ซึ่งเดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงมาดริด อาคาร 1 (T1) เวลา 21.45 น. โดยมีนางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานกรุงโรม นาย Vicente Fenorlla ประธานบริษัท Ávoris Group พร้อมทั้งผู้บริหารสายการบิน Iberojet และสื่อมวลชนร่วมงานและร่วมเดินทางไปยังกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินดังกล่าวด้วย
 
ทั้งนี้ สายการบิน Iberojet เปิดทำการบินเส้นทางกรุงมาดริด-กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน โดยออกจากกรุงมาดริดในวันพฤหัสบดี เวลา 21.45 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.15 น. ของวันถัดไป และออกจากกรุงเทพฯ ในวันศุกร์ เวลา 19:15 ถึงกรุงมาดริดเวลา 03.15 น. ของวันถัดไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ