เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมกิจกรรมพบผู้บริหารสำนักข่าว EFE

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมกิจกรรมพบผู้บริหารสำนักข่าว EFE

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2565

| 103 view
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการพบปะระหว่างเอกอัครราชทูต/ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศกับผู้บริหารสำนักข่าว EFE ณ สถาบัน Casa Asia กรุงมาดริด
 
ในโอกาสนี้ นาง Gabriela Cañas ประธานสำนักข่าว EFE และนาย José Manuel Sanz ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล ได้บรรยาย เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักข่าว EFE ซึ่งเป็นสำนักข่าวประเภท wire service (บริการผลิตและส่งข่าวสารให้แก่สื่อต่างๆ) ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก และมีสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยด้วย
 
ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคณะทูตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของ EEF เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอข่าวที่น่าสนใจ และแนะแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักข่าว EFE กับสื่อท้องถิ่นในแต่ละประเทศด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ