เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ค. 2565

| 148 view
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำสเปน เพื่อลงนามในสมุดแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อาสัญกรรมของนายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีนาย Kenji HIRAMATSU เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำสเปนให้การต้อนรับ
 
ในข้อความแสดงความเสียใจ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งในนามรัฐบาลไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และประชาชนชาวไทย ต่อรัฐบาลและประชาชนชาวญี่ปุ่น รวมถึงครอบครัวของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะ โดยได้ย้ำถึงบทบาทสำคัญของอดีตนายกรัฐมนตรีต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ การเยือนไทยของนายอาเบะเมื่อปี 2556 ในขณะนั้น ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในระดับนายกรัฐมนตรีจากญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ 11 ปี และได้ช่วยวางรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในเวลาต่อมา นอกจากนี้ อดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะยังได้สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นเป็นอย่างมากมาโดยตลอด ผลงานของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะไม่เพียงแต่จะจารึกในใจคนญี่ปุ่น แต่จะจารึกในใจคนไทยตลอดไปด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ