สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ El español en el mundo (ภาษาสเปนในโลก) ณ สำนักงานใหญ่สถาบัน Cervantes

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ El español en el mundo (ภาษาสเปนในโลก) ณ สำนักงานใหญ่สถาบัน Cervantes

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ย. 2566

| 279 view

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูต เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ El español en el mundo (ภาษาสเปนในโลก) ณ สำนักงานใหญ่สถาบัน Cervantes กรุงมาดริด โดยมีนาย José Manuel Albares Bueno  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสเปน เป็นประธานในงานฯ ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวจัดพิมพ์เป็นรายปีโดยสถาบัน Cervantes เนื้อหาภายในเล่มเป็นการนำเสนอบทความของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสเปนในแง่มุมต่าง ๆ และที่สำคัญในปีนี้ สถาบัน Cervantes ได้เชิญคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเขียนบทความเกี่ยวกับพัฒนาการของการเรียนการสอนภาษาสเปนในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ ตามข้อมูลที่ปรากฏในบทความดังกล่าว ปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมของไทยที่มีวิชาเลือกภาษาสเปน 25 แห่ง จำนวนนักเรียน 3,394 คน และมีมหาวิทยาลัยซึ่งสอนภาษาสเปนทั้งที่เป็นวิชาเอกและหลักสูตรต่าง ๆ 9 แห่ง จำนวนนักศึกษา 4,663 คน 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ