เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พบหารือกับผู้อำนวยการสถาบัน Casa Asia

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พบหารือกับผู้อำนวยการสถาบัน Casa Asia

7 เม.ย. 2564

14 view

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พบหารือกับนาย Javier Parrondo ผู้อำนวยการสถาบัน Casa Asia โดยมีนายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูต และนางสาวประภาศรี เจตทรงกุล ที่ปรึกษา รวมถึงนาง Carmen Diez Orejas รองผู้อำนวยการ Casa Asia เข้าร่วมด้วย 

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับ Casa Asia โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสเปน อาทิ การจัดฉายภาพยนตร์ไทย การจัดสอนภาษาไทยให้แก่คนสเปน และการสาธิตการประกอบอาหารไทย เป็นต้น

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ