สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Committee in Madrid - ACM) ครั้งที่ 1/2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Committee in Madrid - ACM) ครั้งที่ 1/2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 253 view

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Committee in Madrid - ACM) ครั้งที่ 1/2567 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยก่อนการประชุมฯ ได้มีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ จากนาย Philippe J. Lhuillier เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ให้แก่นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 

จากนั้น ที่ประชุมฯ ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในอาเซียนและสเปน รวมถึงแผนงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนกับภาคส่วนต่างๆ ของสเปนในปี 2567

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ