เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะนาย Humanyoon Rasaw เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานประจำสเปน และประธานกลุ่มเอกอัครราชทูตเอเชียแปซิฟิกประจำสเปน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะนาย Humanyoon Rasaw เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานประจำสเปน และประธานกลุ่มเอกอัครราชทูตเอเชียแปซิฟิกประจำสเปน

8 เม.ย. 2564

11 view

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะนาย Humanyoon Rasaw เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานประจำสเปน และประธานกลุ่มเอกอัครราชทูตเอเชียแปซิฟิกประจำสเปน โดยในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเอกอัครราชทูตเอเชียแปซิฟิกประจำสเปนในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกับฝ่ายสเปนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ