เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hoang Xuan Hai เอกอัครราชทูตเวียดนาม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hoang Xuan Hai เอกอัครราชทูตเวียดนาม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

31 มี.ค. 2564

40 view

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hoang Xuan Hai เอกอัครราชทูตเวียดนาม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่  โดยในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสเปน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการค้าการลงทุน ตลอดจน แผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด เพื่อกระชับความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ของสเปน และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับสาธารณชนชาวสเปน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ