เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด มอบหมายอัครราชทูต เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด มอบหมายอัครราชทูต เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2565

| 42 view

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปราชการ ณ เมือง Palma de Mallorca) ได้มอบหมายให้นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูต เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำสเปน

ในการประชุม​ครั้งนี้ นาย Hoang Xuan Hai เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสเปน ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ ให้แก่นาย Muhammad Najib เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำสเปน ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการฯ ในช่วงที่เหลือของปี 2565 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสเปน ให้มีพลวัตต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ