เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดพบหารือกับนายกเทศมนตรีเมือง Palma de Mallorca

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดพบหารือกับนายกเทศมนตรีเมือง Palma de Mallorca

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2565

| 47 view

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดพบหารือกับนายกเทศมนตรีเมือง Palma de Mallorca

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยนายปกรณ์ คำพรเหลือ เลขานุการเอก ได้เข้าพบนาย Jose Hila นายกเทศมนตรี​เมือง Palma de Mallorca เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับหน่วยงานท้องถิ่นภาครัฐและเอกชนของเมืองในสาขาต่างๆ

ในโอกาสนี้​ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า นอกจากเดินทางมากระชับความสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานในพื้นที่ของสเปนแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องการเดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทยในพื้นที่ด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุ​ณนายกเทศมนตรี และเทศบาล​เมือง Palma de Mallorca ที่ได้ให้การดูแลชุมชนไทยในพื้นที่จนผ่านพ้นช่วงที่วิกฤตที่สุดของโควิด-19 ไปได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีต่อไปในอนาคตจากฝ่ายสเปนในการช่วยให้ความคุ้มครองและดูแลคนไทยในพื้นที่ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่า ชุมชนและธุรกิจไทยในพื้นที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของหมู่เกาะ Balearic Islands รวมถึงเกาะ Mallorca และในระดับระหว่างประเทศ ไทยกับสเปน รวมถึงหมู่เกาะ ยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกันได้อีกมาก

นาย Jose Hila ยืนยันว่า ทางเมือง Palma de Mallorca ยินดีสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และให้การดูแลคนไทยในพื้นที่ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และนายกเทศมนตรีฯ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด -19 ต่อภาคการท่องเที่ยวไทย-สเปน รวมทั้ง เห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน​ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถแลกเปลี่ยน​องค์​ความรู้​ระหว่างกันได้ในอนาคตด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ