อุปทูตฯ ให้การต้อนรับนายวรเทพ สินธวณรงค์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

อุปทูตฯ ให้การต้อนรับนายวรเทพ สินธวณรงค์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2566

| 30 view

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับนายวรเทพ สินธวณรงค์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่นายวรเทพฯ เดินทางมาประชุมธุรกิจกับบริษัทด้านพลังงานของสเปน โดยในการนี้ อุปทูตฯ และนายวรเทพฯ หารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับลู่ทางการส่งเสริมความร่วมมือในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนระหว่างภาคเอกชนไทยกับสเปน และแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ/สถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในสเปน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ