สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ Tapestry of Feminity จัดโดยคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Committee in Madrid - ACM) ร่วมกับเทศบาลเขต Tetuan กรุงมาดริด

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ Tapestry of Feminity จัดโดยคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Committee in Madrid - ACM) ร่วมกับเทศบาลเขต Tetuan กรุงมาดริด

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 9 view

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยนายวรวุธ เชวงเกียรติ ที่ปรึกษา และนายปกรณ์ คำพรเหลือ เลขานุการเอก เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ Tapestry of Feminity - An aperture to Southeast Asia's shared heritage through a feminine perspective ณ ศูนย์ Centro Cultural Eduardo Úrculo ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Committee in Madrid - ACM) ร่วมกับเทศบาลเขต Tetuan กรุงมาดริด โดยมีนาย Akmal Che Mustafa เอกอัครราชทูตมาเลเซียในฐานะประธานหมุนเวียนของคณะกรรมการฯ เป็นประธานร่วมกับนาย Santiago Saura สมาชิกสภาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เทศบาลกรุงมาดริด โดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นการจัดแสดงผลงานของนางสาว Anna Karina Jardin ศิลปินรับเชิญชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งเคยมีผลงานจัดแสดงมาแล้วในหลายประเทศในอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ