เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Salón Gourmets ครั้งที่ 35

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Salón Gourmets ครั้งที่ 35

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2565

| 51 view

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Salón Gourmets ครั้งที่ 35 ซึ่งมีนาย Luis Planas Puchades รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การประมงและอาหาร สเปน เป็นประธานในพิธี และมีนาง Begoña Villacís รองนายกเทศมนตรี กรุงมาดริด ร่วมในพิธีเปิดงานด้วย

     งาน Salón Gourmets เป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของสเปน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ IFEMA กรุงมาดริด โดยมีผู้ประกอบการด้านสินค้าอาหารและเกษตรเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,600 ราย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ