เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุม ระบบทางไกล ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพิพิธภัณฑ์ Oceanografic เมืองบาเลนเซีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุม ระบบทางไกล ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพิพิธภัณฑ์ Oceanografic เมืองบาเลนเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2565

| 17 view

     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เข้าร่วมการประชุม ระบบทางไกล ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพิพิธภัณฑ์ Oceanografic เมืองบาเลนเซีย ภายใต้กรอบความตกลงความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรในสาขาสมุทราภิบาลและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ระหว่างกัน โดยมี ดร.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และนาย Eduardo Nogues ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ Oceanografic เข้าร่วมด้วย

    ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดทำความตกลงฯ ดังกล่าว และยืนยันความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะช่วยผลักดันความร่วมมือในสาขาดังกล่าวระหว่างไทยกับสเปนให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ