นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าพบหารือกับนาย Javier Salido Ortiz  อธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ สหภาพยุโรปและความร่วมมือสเปน 

นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าพบหารือกับนาย Javier Salido Ortiz  อธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ สหภาพยุโรปและความร่วมมือสเปน 

6 ต.ค. 2564

44 view

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าพบหารือกับนาย Javier Salido Ortiz  อธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ สหภาพยุโรปและความร่วมมือสเปน 

 

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณฝ่ายสเปน ที่ได้จำหน่ายต่อวัคซีน Astra Zeneca ให้แก่ไทยจำนวน 614,500 โดส นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสเปนให้มีพลวัตมากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการทำงานร่วมกันในกรอบองค์การระหว่างประเทศต่างๆ   ตลอดจนเห็นพ้องกันที่จะผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ รวมไปถึง การจัดกิจกรรม Thai-Spanish Forum และการประชุม Political Consultations ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศสองฝ่าย เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ในปี 2565 ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ