งาน " Thai Nite in Madrid"

งาน " Thai Nite in Madrid"

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.ย. 2565

| 56 view

เมื่อค่ำวันที่ 20 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและอาหารไทย ภายใต้ชื่อ “Thai Nite in Madrid” ณ โรงแรม Westin Palace โดยมีแขกรับเชิญจากคณะทูตานุทูต ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายสเปนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ บริษัทนำเที่ยว และสื่อมวลชน ตลอดจนข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย จำนวนรวมประมาณ 100 คนเข้าร่วม

ในโอกาสนี้ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยเน้นย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากสเปน รวมถึงจุดเด่นของไทยในฐานะแหล่งเป้าหมายด้านธุรกิจด้วย รวมทั้งเชิญชวนให้แขกต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นมิตรของประเทศไทยร่วมสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสเปนและไทยให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติรับชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งประกอบด้วย การสาธิตแกะสลักผักและผลไม้ การแสดงนาฏศิลป์ไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป การเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยโดยนางแบบกิตติมศักดิ์จากบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ และตัวแทนชุมชนไทยในสเปน รวมถึงรับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตลาดท่องเที่ยวไทย โดย Blue Room Project ผู้แทนสเปนของ ททท. ประจำสเปน พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารไทยในเมนูต่าง ๆ จากฝีมือการประกอบอาหารของเชฟประจำทำเนียบเอกอัครราชทูต และร้านอาหาร Yothai ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ