การวิจัยตลาด อาหารฟังก์ชันไทยในตลาดสเปน

การวิจัยตลาด อาหารฟังก์ชันไทยในตลาดสเปน

2 ก.ย. 2564

133 view

หน้าปก-การวิจัยตลาดอาหารฟังก์ชันไทยในตลาดสเปน_1

การศึกษาการตลาดฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์โอกาสของสินค้าอาหารฟังก์ชันไทยในตลาดสเปนและให้ข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมและการตลาด เพื่อการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยมีเป้าประสงค์ในการเสนอแนวทางการนำอาหารฟังก์ชันไทยเข้ามาในสเปน

รายงานฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 บท ซึ่งในแต่ละบทจะนำเสนอข้อมูลและสถิติ เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของตลาดสเปนในเชิงลึกและวิธีการเข้าสู่ตลาดสเปนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://my.flipbookpdf.net/Tq5so

การวิจัยตลาด_อาหารฟังก์ชันไทยในสเปน